• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Thông báo việc cập nhật sổ điểm 2013-2014 PDF. In Email
TRƯỜNG THPT HÙNG THẮNG THÔNG BÁO
Hiện nay sổ điểm điện tử năm học 2013-2014 đã được thiết lập. Đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm kiểm tra lại danh sách lớp mình, để nhà trường in sổ điểm. Các giáo viên bộ môn kiểm tra lại tài khoản đăng nhập và các lớp được phân công. Có vấn đề xin liên hệ đ/c Hưng tin
BGH.
Cập nhật lần cuối: Thứ tư, ngày 28 Tháng 8 năm 2013 lúc 07:05
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock