• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Thông báo về việc quản lí điểm PDF. In Email

Năm học 2012-2013 nhà trường triển khai sử dụng chương trình quản lí nhà trường SMAS, do vậy việc quản lí điểm cũng sẽ được SMAS đẩm nhiệm. Nhà trường yêu cầu các đ/c giáo viên ngoài việc quản lí điểm trên sổ điểm cá nhân, sổ gọi tên ghi điểm phải thường xuyên cập nhật điểm cho lớp phụ trách trên SMAS. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra vào các thời điểm thích hợp (sẽ có thông báo trước mỗi đợt kiểm tra). êề nghị các thầy cô quan tâm thực hiện.

BGH

Cập nhật lần cuối: Thứ bảy, ngày 22 Tháng 9 năm 2012 lúc 11:01
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock