• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Thông báo về việc phát hành sổ điểm cá nhân PDF. In Email

  Năm học 2012-2013 nhà trường triển khai chương trình quản lí điểm mới nên các vấn đề liên quan như danh sách lớp, danh sách phòng thi, sổ điểm cá nhân có hơi muộn so với mọi năm. Hiện nay nhà trường đã phát hành sổ điểm cá nhân yêu cầu các đồng chí gặp đồng chí Trần Dung (văn thư) để lấy. Đề nghị các đ/c kiểm tra tính chính xác của thông tin học sinh trong sổ điểm và phản ánh những sai sót về đ/c Hưng (Tin). Đt: 0984114444

Cập nhật lần cuối: Thứ bảy, ngày 22 Tháng 9 năm 2012 lúc 11:16
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock