• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của danh mục Xem
1 Thông báo việc cập nhật sổ điểm 2013-2014 1620
2 Thông báo về việc quản lí điểm 1579
3 Thông báo về việc phát hành sổ điểm cá nhân 1571
4 Kết quả thi đua 2012 1202
5 Hoàn thành đợt phát động viết đề tài NCKHSPƯD 1169
6 Công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2011-2012 1260
7 Hoạt động của Đoàn Thanh niên 1194
8 Kế hoạch năm học 2011-2012 892
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock