• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Mẫu phiếu đánh giá giáo viên PDF. In Email

 1. Mẫu phiếu đánh giá giáo viên Trung Học (Mẫu 16.10.09)

 2. Hướng dẫn đánh giá cụ thể chuẩn giáo viên trung học 660-NGCBQLGD

 3. Qui định chuẩn giáo viên Trung Học theo TT30 16.10.09

Cập nhật lần cuối: Thứ sáu, ngày 25 Tháng 5 năm 2012 lúc 18:38
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock