• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Lịch học hè năm 2012 PDF. In Email

Các lớp khối 12, 11 (tên lớp mới) bắt đầu học từ 10/7. Phân công phòng học và thời khóa biểu niêm yết trên bảng tin của nhà trường.

Tất cả các học sinh đến trường phải thực hiện nội quy của nhà trường như học chính thức. Nhà trường, Đoàn trường sẽ quản lí và xử lí các trường hợp vi phạm

 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock