• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Đại hội công đoàn nhiệm kì 2013-2017 PDF. In Email
Ngày 20 tháng 12 năm 2013 Công đoàn trường THPT Hùng Thắng tổ chức Đại hội nhiệm kì 2013-2017. Về dự có đ/c Hoàng Phú Mạnh Chủ tịch Công Đoàn ngành. Đại hội đã bầu ra BCH mới và kết thúc tốt đẹp.
Ban chấp hành nhiệm kì 2009-2013
 
Ban chấp hành nhiệm kì 2013-2017
 
Cập nhật lần cuối: Thứ tư, ngày 16 Tháng 7 năm 2014 lúc 09:03
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock