• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Thống kê xếp loại văn hóa học kỳ I năm học 2012-2-13 PDF. In Email

STT

Lớp

Sĩ số

Sĩ số thực tế

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Khối 10

325

324

28

8.6%

122

37.7%

144

44.4%

27

8.3%

3

0.9%

1

10C1

43

43

18

41.9%

23

53.5%

2

4.7%

0

0%

0

0%

2

10C2

46

46

9

19.6%

33

71.7%

4

8.7%

0

0%

0

0%

3

10C3

47

47

1

2.1%

28

59.6%

18

38.3%

0

0%

0

0%

4

10C4

47

47

0

0%

9

19.1%

35

74.5%

3

6.4%

0

0%

5

10C5

50

50

0

0%

12

24%

29

58%

9

18%

0

0%

6

10C6

46

46

0

0%

9

19.6%

24

52.2%

11

23.9%

2

4.3%

7

10C7

46

45

0

0%

8

17.8%

32

71.1%

4

8.9%

1

2.2%

2

Khối 11

371

362

30

8.3%

134

37%

156

43.1%

42

11.6%

0

0%

8

11B1

42

42

19

45.2%

21

50%

2

4.8%

0

0%

0

0%

9

11B2

46

46

9

19.6%

29

63%

8

17.4%

0

0%

0

0%

10

11B3

38

38

2

5.3%

26

68.4%

8

21.1%

2

5.3%

0

0%

11

11B4

37

36

0

0%

12

33.3%

18

50%

6

16.7%

0

0%

12

11B5

40

38

0

0%

7

18.4%

25

65.8%

6

15.8%

0

0%

13

11B6

43

42

0

0%

14

33.3%

21

50%

7

16.7%

0

0%

14

11B7

39

38

0

0%

11

28.9%

20

52.6%

7

18.4%

0

0%

15

11B8

45

42

0

0%

8

19%

27

64.3%

7

16.7%

0

0%

16

11B9

41

40

0

0%

6

15%

27

67.5%

7

17.5%

0

0%

3

Khối 12

349

347

30

8.6%

169

48.7%

123

35.4%

25

7.2%

0

0%

17

12A1

42

42

20

47.6%

19

45.2%

3

7.1%

0

0%

0

0%

18

12A2

45

45

7

15.6%

36

80%

2

4.4%

0

0%

0

0%

19

12A3

44

44

1

2.3%

35

79.5%

7

15.9%

1

2.3%

0

0%

20

12A4

45

44

0

0%

25

56.8%

16

36.4%

3

6.8%

0

0%

21

12A5

39

38

0

0%

9

23.7%

26

68.4%

3

7.9%

0

0%

22

12A6

46

46

1

2.2%

11

23.9%

29

63%

5

10.9%

0

0%

23

12A7

42

42

0

0%

18

42.9%

19

45.2%

5

11.9%

0

0%

24

12A8

46

46

1

2.2%

16

34.8%

21

45.7%

8

17.4%

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo

 

Cập nhật lần cuối: Thứ ba, ngày 25 Tháng 12 năm 2012 lúc 09:50
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock