• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Kết quả thi đại học 2011 PDF. In Email

Các bạn có thể xem toàn cảnh kết quả thi đại học của các bạn học sinh trường THPT Hùng Thắng năm học 2011:

- Kết quả thi ĐH của HS trường THPT Hùng Thắng

- Top 100 thí sinh có điểm thi đại học cao nhất TP Hải Phòng

- Các trường có học sinh trong top 100 xếp theo thứ tự

- Thống kê điểm trên sàn

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 18 Tháng 9 năm 2011 lúc 22:12
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock