• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Chỉ đạo chương trình 2013-2014 PDF. In Email

Trường THPT Hùng Thắng                             LỊCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

                                                                                                 Năm học 2013-2014

              (Căn cứ theo văn bản quy định thời gan thực hiện chương trình và các hoạt động lớn

                                               năm học 2013-2014 của sở GD&ĐT)

HỌC KÌ I

HỌC KÌ II

Tuần

Thời gian

Những hoạt động lớn

Tuần

Thời gian

Những hoạt động lớn

1

15-17/8

Tựu trường,Học theo TKB K10+12 học HĐNGLL; K11 học HN; BDHSG

20

30/12/2013-4/1/2014

Học CT kì 2; 9 tuần đầu học NGLL. B/cáo sơ kết

2

19-24/8

Triển khai nhiệm vụ NH

Đăng kí dạy, học thêm

21

6-11/1

Thi HSG QG

Các tổ hoàn thành KH.kì II

3

26-31/8

Xây dựng kế hoạch NH

22

13-18/1

 

4

2-7/9

Khai giảng :Các tổ hoàn thành KH. Hoàn thành HS dạy  thêm

23

20-25/1

Bắt đầu KT tập trung

5

9-14/9

Triển khai nhiệm vụ CM theo chỉ đạo của phòng TrH. Bắt đầu KT tập trung

 

 

24

 

27/1-1/2

 

Nghỉ Tết Âm lịch ( dự kiến từ 29/1 đến 4/2)

6

16-21/9

Các t b sung CM theo chỉ đạo của phòng Tr.H

3-8/2

7

23-28/9

Gửi DS học sinh thi TP

25

10-15/2

 

8

30/9-5/10

Họp CM học sinh thi TP

26

17-22/2

 

9

7-12/10

8/10 Thi HSG TP

27

24/2-1/3

 

10

14-19/10

K12;10 học HN; K11 HĐNGLLThi chọn HS thi QG

28

3-8/3

Kỉ niệm 8/3

Xong HĐNGLL

11

21-26/10

 

29

10-15/3

 

12

28/10-2/11

 

30

17-22/3

Thi HSG K11

13

4-9/11

 

31

24-29/3

Kỉ niệm 26/3; Thi th ĐH đợt II

14

11-16/11

 

32

31/3-5/4

Lập KH ôn TN

15

18-23/11

Kỉ niệm 20/11

33

7-12/4

Xong KT tập trung.

Kiểm tra HK K12

16

25-30/11

Xong KT tập  trung

34

14-19/4

K12 ôn thi TN

17

2-7/12

Gửi DS học sinh thi TP .

Kiểm tra HK I

35

20-25/4

 

18

9-14/12

12/12 Thi HSGNT cầm tay,CN

36

28/4-3/5

Xong HS K12

 KT HK K10+11

19

16-21/12

Xong hồ sơ kì I

Thi thử ĐH đợt 1

37

5-10/5

Lập KH hè

 

23-28/12

Dạy bù , kết thúc CT kì I. Thi

Thi thử ĐH đợt 1

37

12-17/5

Dạy bù, kết thúc HK II

Xong HS K10+11

12-17/5    Kết thúc CT.           B/C s trưc 23/5;    Thi thử TN K12 vào 18+19/5

                                                                                                       Tiên Lãng ngày    /          /2013

Duyệt của Hiu trưởng                                                                                Người lập

                                                                                                                      Phó HT

 

 

                                                                                                            PHẠM ĐC TUẤN

 

(Có b sung thêm sau khi Hội nghị cấp THPT ngày22/8,  Hội nghị  tập huấn phó HT CM ngày 10/9)

Cập nhật lần cuối: Thứ tư, ngày 21 Tháng 8 năm 2013 lúc 09:35
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock