• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Kế hoạch giảng dạy cá nhân học kì 2 PDF. In Email
Kế hoạch giảng dạy cá nhân học kì 2 năm học 2013-2014. Trường THPT Hùng Thắng

TRƯỜNG THPT HÙNG THẮNG                      KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN

Tổ:              nhóm                                                          Kì II - Năm học 2013-2014

Họ và tên GV:                       Môn          Lớp giảng dạy

Tuần

Thời gian

Nội dung (tên bài dạy, bài thức hành, dự kiến KT 15 phút, 45 phút trở lên )

Tiết thứ

Đồ dùng, thiết bị sử dụng

Ngày (tuần) thực dạy

20

30/12/2013 đến 4/1/2014

 

 

 

 

21

6/1 đến 11/1

 

 

 

 

22

13 đến 18/1

 

 

 

 

23

20 đến 25/1

 

 

 

 

24

27/1 đến 1/2

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

 

3/2 đến 8/2

25

10 đến 15/2

 

 

 

 

26

17 đến 22/2

 

 

 

 

27

24/2 đến 1/3

 

 

 

 

28

3 đến 8/3

 

 

 

 

  29

10 đến 15/3

 

 

 

 

 

Tuần

 Thời gian

Nội dung( tên bài dạy, bài thức hành, dự kiến KT 15 phút, 45 phút trở lên   )

Tiết thứ

Đồ dùng, thiết bị sử dụng

Ngày ( tuần) thực dạy

30

17 đến 22/3

 

 

 

 

31

24 đến 29/3

 

 

 

 

32

31/3 đến 5/4

 

 

 

 

33

7 đến 12/4

KT HỌC KÌ  khối 12 - 6 môn thi TN

( Lớp 10+11 học bình thường theo TKB)

 

 

 

34

14 đến 19/4

 

 

 

 

35

20 đến 25/4

 

 

 

 

36

28/4 đến 3/5

KT HỌC KÌ  khối 10+11

 

 

 

37

5 đến 10/5

 

 

 

 

 

 

12 đến 17/5

Học bù, kết thúc chương trình HK II

 

 

 

 Ký duyệt của tổ trưởng ;                    Ký duyệt của  BGH                         Ngày  29/12/2013   

                                                                                                                   Người lập kế hoạch

                                                                                                                   (Kí và ghi rõ họ tên)

 

 TRƯỜNG THPT HÙNG THẮNG   KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tổ:              nhóm                                                       Kì II - Năm học 2012-2013

Họ và tên GV:                       Môn          Lớp giảng dạy

Tuần

Thời gian

Nội dung (tên bài dạy, bài thức hành, dự kiến KT 15 phút, 45 phút trở lên)

Tiết thứ

Đồ dùng, thiết bị sử dụng

20

30/12/2013 đến 4/1/2014

 

 

 

21

6/1 đến 11/1

 

 

 

22

13 đến 18/1

 

 

 

23

20 đến 25/1

 

 

 

24

27/1 đến 1/2

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

3/2 đến 8/2

25

10 đến 15/2

 

 

 

26

17 đến 22/2

 

 

 

27

24/2 đến 1/3

 

 

 

28

3 đến 8/3

 

 

 

  29

10 đến 15/3

 

 

 

 

 

Tuần

 Thời gian

Nội dung (tên bài dạy, bài thức hành, dự kiến KT 15 phút, 45 phút trở lên)

Tiết thứ

Đồ dùng, thiết bị sử dụng

30

17 đến 22/3

 

 

 

31

24 đến 29/3

 

 

 

32

31/3 đến 5/4

 

 

 

33

7 đến 12/4

KT HỌC KÌ  khối 12 - 6 môn thi TN

 

 

34

14 đến 19/4

 

 

 

35

20 đến 25/4

 

 

 

36

28/4 đến 3/5

KT HỌC KÌ  khối 10+11

 

 

37

5 đến 10/5

 

 

 

 

 

12 đến 17/5

Học bù, kết thúc chương trình HK II

 

 

 Ký duyệt của tổ trưởng ;                    Ký duyệt của  BGH                          Ngày  29/12/2013   

                                                                                                                    Người lập kế hoạch

                                                                                                                   (Kí và ghi rõ họ tên) 

Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Thứ bảy, ngày 04 Tháng 1 năm 2014 lúc 21:29
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock