• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Phân phối chương trình
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của danh mục Xem
1 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cho tất cả các môn, cấp THPT và THCS 1122
2 Trả lời góp ý hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT 1107
3 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Ngữ Văn, cấp THPT 962
4 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán, cấp THPT 885
5 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Tin Học, cấp THPT 873
6 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Thể Dục, cấp THPT 829
7 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Lịch Sử, cấp THPT 872
8 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Sinh Học, cấp THPT 809
9 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Vật Lý, cấp THPT 859
10 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Hóa Học, cấp THPT 794
11 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn GDCD, cấp THPT 871
12 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Địa Lý, cấp THPT 740
13 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Công Nghệ, cấp THPT 840
14 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Tiếng Anh, cấp THPT 759
15 Điểm trường THPT Hùng Thắng 910
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock