• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Cơ cấu tổ chức PDF. In Email

Hiệu trưởng (Bí thư Chi bộ Đảng): Thầy Nguyen Văn Nhi


Hiệu phó:
Thầy Phạm Đức Tuấn (Kiểm định chất lượng GD)
Thầy Lê Văn Lánh (Chuyên môn)
Thầy Bùi Thế Bay (Cơ sở vật chất)


Chủ tịch công đoàn: Thầy Vũ Trí Thanh
Phó chủ tịch công đoàn: Thầy Vũ Văn Kiên


Bí thư đoàn trường: Thầy Đào Văn Ngọc
Phó bí thư chi đoàn trường: Thầy Bùi Quang Hưng
Bí Thư chi đoàn giáo viên: Thầy Hoàng Tiến Long


Tổ Trưởng tổ tự nhiên I: Cô Ngô Thị Phi
Tổ phó: Thầy Vũ Xuân Hưng


Tổ Trưởng tổ tự nhiên II: Cô Nguyễn Thị Hạnh
Tổ phó tổ tự nhiên II: Cô Vũ Thị Hoàn


Tổ Trưởng tổ tự nhiên III: Cô Nguyễn Thị Hiểu
Tổ phó: Thầy Vũ Trí Thanh


Tổ Trưởng tổ xã hội I: Cô Phạm Thị Oanh
Tổ phó tổ xã hội I: Cô Đỗ Thị Dung


Tổ Trưởng tổ xã hội II: Cô Đào Thị Tiệp
Tổ Phó tổ xã hội II: Cô Vũ Thị Nguyệt 


Tổ Trưởng tổ xã hội III: Cô Lê Thị Hải
Tổ phó tổ xã hội III: Cô Nguyễn Thu Hằng


Tổ trưởng tổ hành chính: Cô Vũ Thị Điệp

Tổ phó tổ hành chính:


Danh sách cơ quan tính đến này 1 tháng 4 năm 2016

 

Cập nhật lần cuối: Thứ tư, ngày 06 Tháng 4 năm 2016 lúc 23:41
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock