• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Cơ cấu tổ chức PDF. In Email

Chi bộ

Bí­ thư Chi bộ: Ô. Vũ Văn Chiến

Phó Bí thư Chi bộ: Ô. Thế Bay

Nhà trường

Hiệu trưởng: Thầy Vũ Văn Chiến
Phó hiệu trưởng: Ô. Vũ Văn Kiên

Công Đoàn

Chủ tịch: Vũ Trí Thanh

Phó Chủ tịch: Vũ Thị Nguyệt

Đoàn trường

Bí thư: Đào Văn Ngọc

Phó bí thư: Nguyễn Thị Lan

Tổ Tự nhiên I

Tổ Trưởng: Thầy Vũ Văn Anh
Tổ phó: Thầy Vũ Xuân Hưng

Tổ Tự nhiên II

Tổ Trưởng: Vũ Thị Hoàn
Tổ phó: Đào Thị Hằng Mong

Tổ Tự nhiên III

Tổ Trưởng: Vũ Thị Thuý Hường
Tổ phó: Vĩ Trí Thanh

Tổ Xã hội I

Tổ Trưởng: Lê Thị Hải

Tổ phó: Đỗ Thị Dung

Tổ Xã hội II

Tổ Trưởng: Vũ Thị Nguyệt
Tổ Phó: Nguyễn Thu Hằng

Tổ Hành chính

Tổ trưởng: Vũ Thị Điệp
Tổ phó:

Tại thời điểm ngày 21 tháng 12 năm 2020

Cập nhật lần cuối: Thứ hai, ngày 21 Tháng 12 năm 2020 lúc 20:39
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock