• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ Tự nhiên 1 (Toán-Tin) PDF. In Email

Tổ trưởng: Vũ Văn Kien (Toan)

Tổ pho: Vũ Xuan Hưng (Tin)

Tổ vien:

Nhom toan:

1) Nguyễn Văn Anh

2) Vũ Văn Viện

3) Vũ Thị Năm

4) Ngo Văn Ngọc

5) Đao Văn Tuyen

6) Vũ Văn Đạt

7) Vũ Thanh

8) Vũ Văn Thịnh

Nhom Tin:

1) Vũ Xuan Hưng

2) Nguyễn Ngọc Ky

3) Vũ Văn Đại

4) Phạm thị Thuỷ

toan-tin


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 26 Tháng 8 năm 2018 lúc 11:11
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock