• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ Tự nhiên 1 (Toán-Tin) PDF. In Email

Tổ trưởng: Vũ Văn Anh (Toán + Tin)

Tổ phó: Vũ Xuân Hưng (Tin)

Tổ viên:

Nhóm Toán:

1. Vũ Văn Kiên

2. Vũ Thị Năm

3. Ngô Văn Ngọc

4. Vũ Văn Thịnh

5. Phạm Văn Tuyên

6. Vũ Văn Viện

Nhóm Tin:

7. Nguyễn Ngọc Ky

8. Vũ Văn Đại

9. Phạm Thị Thu Thuỷ

toan-tin


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Thứ tư, ngày 13 Tháng 1 năm 2021 lúc 16:33
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock