• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ Tự nhiên 2 (Lý-Hóa-Công nghệ) PDF. In Email

Tổ trưởng: Vũ Thị Hoàn (Lý)

Tổ phó: Đào Thị Hằng Mong (Hoá)

Tổ viên:

Nhóm Hoá

1. Vũ Thị Hoàn (Lý)

2. Bùi Thế Bay (Lý)

3. Vũ Thị Cảnh (Lý)

4. Nguyễn Thị Hạnh (Lý)

5. Nguyễn Thế Hùng (Lý)

Nhóm Hoá

6. Đào Thị Hằng Mong (Hoá)

7. Nguyễn Văn Tiên (Hoá)

8. Nguyễn Thị Hương (Hoá)

Nhóm Công Nghệ

9. Vũ Thị Tuyết (CN)

ly-congnghe


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 21 Tháng 3 năm 2021 lúc 22:42
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock