• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ xã hội II PDF. In Email

alt
Tổ trưởng: Vũ Thị Nguyệt

Tổ phó:

Tổ viên:

1. Vũ Thị Thu (Anh)

2. Nguyễn Thị Nhuyn (Anh)

3. Phạm Thị Hải Yến (Anh)

4. Lại Tiến Dũng (Anh)

5. Phạm Thị Hoàng Anh (Anh)

6. Đào Thị Hà  (Anh)

7. Lê Văn Lánh (Anh)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 21 Tháng 3 năm 2021 lúc 22:15
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock