• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ xã hội 1 (Văn+Sử+Địa+GDCD) PDF. In Email

Tổ trưởng: Lê Thị Hải (Sử)

Tổ phó: Nguyễn Thu Hằng (Văn)

Tổ viên:

Nhóm Văn:

1. Vũ Thị Chín

2. Nguyễn Thị Dịu

3. Phạm Thị Duyên

4. Hoa Thị Dinh

5. Vũ Thị Ngọc Trâm

6. Nguyễn Thị Thúy

7. Đỗ Thị Dung

Nhóm Sử:

8. Lê Thị Hải

9. Bùi Quang Hưng

Nhóm Địa:

10. Hoàng Thế Long

11. Nguyễn Thu Hằng

12. Nguyễn Thị Lan

Nhóm GDCD:

13. Phạm vũ hiệp

14. Vũ Thị Trang


Tin mới hơn:

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 21 Tháng 3 năm 2021 lúc 22:41
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock