• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ Hành chính PDF. In Email

Tổ trưởng: Vũ Thị Điệp (thư viện)
Tổ phó: No
Tổ viên:

1. Vũ Văn Chiến (hiệu trưởng)
2. Nguyễn Thị Hài (kế toán)
3. Trần Thị Dung (văn thư) + (thủ quỹ)
4. Hà Thị Hoàn (phụ tá thí nghiệm)

5. Lương Công Đoàn (bv)

6. Vũ Văn Đàn (bv)

7. Vũ Văn Đông (bv)
8. Vũ Thị Hường (NVYT học đường)
9. Lương Thị Yến (phục vụ)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 21 Tháng 3 năm 2021 lúc 22:03
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock