• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ Hành chính PDF. In Email

Tổ trưởng: Vũ Thị Điệp (thư viện)
Tổ pho: No
Tổ vien:

Nguyễn Văn Nhi (hiệu trưởng)
Duong Thi Tuoi (kế toan)
Trần Thị Dung (văn thư) + (thủ quỹ)
Ha  Thị Hoan (NV phong thi nghiệm)

Lương Cong Đoan (bv)

Vu Van Dan (bv)

Vu Van Dong (bv)
Vũ Thị Hường (NVYT học đường)
Lương Thị Yến (pv)

hanhchinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 26 Tháng 8 năm 2018 lúc 11:14
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban giám hiệu
0313 882 650
Đoàn thanh niên
0313 882 182
Phòng đào tạo
0313 882 182
Quản trị Webstie
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock