• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Tổ tự nhiên III (Sinh-Thể dục-QP-AN) PDF. In Email

Tổ trưởng: Vũ Thị Thuy Hường (Sinh)

Tổ phó: Vũ Trí Thanh (TD)

Tổ viên:

Nhóm Sinh:

1. Vũ Thị Thuý Hường (Sinh)

2. Lương Đình Nhất (Sinh)

3. Đỗ Thị Nhanh (Sinh)

4. Đặng Thị Huyền (Sinh)

Nhóm TD:

5. Vũ Xuân Sang (TD)

6. Đào Văn Ngọc (TD)

7. Vũ Thị Phương Chi (TD)

8. Vũ Trí Thanh (TD)

Nhóm QP-AN:

9. Vũ Trần Toàn (GDQP)

sinh-theduc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật lần cuối: Chủ nhật, ngày 21 Tháng 3 năm 2021 lúc 22:38
 
Quản Trị

Quản Trị

Ban Giám Hiệu
02253 882 650
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Chiến
0912282954
Phó Hiệu Trưởng: Vũ Văn Kiên
0772221278
BT-ĐTN: Đào Văn Ngọc
0915270680
CT-CĐ: Vũ Trí Thanh
0934421180
Adm: Vũ Xuân Hưng
0984114444

quangcao

bo_giao_duc_va_dao_tao

vnexpress.net

vnexpress.net

Time Clock